สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง

หัวข้อ ทั้งหมด
ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองสูง
นายอำเภอหนองสูง นับแต่ตั้งอำเภอหนองสูง ถึงปัจจุบัน
วิถีชีวิตของชาวเมืองหนองสูง
อาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร
ประชากร
สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
สังคมและวัฒนธรร
ชาวผู้ไทย หรือ ภูไท
ของดีท้องถิ่นและวัฒนธรรม
แสดงทั้งหมด

ของดีท้องถิ่นและวัฒนธรรม ของดีท้องถิ่นและวัฒนธรรมของอำเภอหนองสูง ส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้แล้วในคำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่ควรกล่าวถึงอีกหลายประการด้วยกัน ได้แก่ ผ้าไหมทอมือกลุ่มสตรีอำเภอหนองสูง ประชาชนคนพื้นเมืองรู้จักปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม แล้วนำเส้นใยจากรังไหมมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มประจำครัวเรือนและถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว มีวิธีการฟอกสีด้วยสารธรรมชาติ เพื่อให้เส้นใยนิ่มแล้วนำเส้นไหมมาย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขนุน เป็นต้น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบอำเภอหนองสูงได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดผ้าไหมทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ มีการประยุกต์ใช้เป็นสินค้าจำหน่ายในเทศกาลต่างๆ และจำหน่ายประจำตลาดอินโดจีน นำไปตัดชุดสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ยังนำไปตัดเป็นเนคไท ผ้าพันคอ รองเท้า ของชำร่วย จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ปัจจุบันการทอผ้าไหมได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานตลอดจนมีศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย

 

อาหารพื้นเมืองอำเภอหนองสูง ที่โดดเด่นจะเป็นอาหารที่มีวิธีปรุงเป็นลักษณะเฉพาะ เช่น แกงผักหวาน แกงหวาย แกงหน่อไม้ไร่

จะเห็นได้ว่าอำเภอหนองสูงจากอดีตถึงปัจจุบันได้สร้างสรรค์อารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองเฉพาะถิ่นมาโดยตลอด ภายใต้ความร่วมเย็นของผืนแผ่นดินไทยอันมี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดถือ 

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]