สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง

หัวข้อ ทั้งหมด
ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองสูง
นายอำเภอหนองสูง นับแต่ตั้งอำเภอหนองสูง ถึงปัจจุบัน
วิถีชีวิตของชาวเมืองหนองสูง
อาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร
ประชากร
สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
สังคมและวัฒนธรร
ชาวผู้ไทย หรือ ภูไท
ของดีท้องถิ่นและวัฒนธรรม
แสดงทั้งหมด

นักปกครองที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองสูง นับแต่ตั้งอำเภอหนองสูง ถึงปัจจุบัน มี 8 ท่าน คือ

 

นายบวร ชินวัตร

(4 พฤศจิกายน 2536 – 17 เมษายน 2539)

นายสมโภช        กระจ่างพืช

(19 เมษายน 2539 – 21 ตุลาคม 2539)

นายสมพงษ์    พรหมมาศ

(21 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2540) เกษียณอายุราชการ

นายสุรชัย         ขันอาสา

(17 พฤศจิกายน 2540 – 5 กรกฎาคม 2541)

นายธนวัฒน์    สวรรยาธิปัติ

(6 กรกฎาคม 2541 – 21 พฤศจิกายน 2542)

นายพจน์        รักความสุข

(29 พฤศจิกายน 2542 – 15 ธันวาคม 2545)

นายธีระพิบูลย์            สิงหรา ณ อยุธยา

(23 ธันวาคม 2545 – 15 ธันวาคม 2546)

นายสุรสันติ์               เพชรสุวรรณรังษี

(6 ตุลาคม 2546 – 23 พฤศจิกายน 2551)

นายพิจิตร                  บุญทัน

(24 พฤศจิกายน 2551 – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒)

10.   นายนฤทธิ์                 มงคลศรี

(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

11.   นายเอกราช                   มณีกรรณ์

(๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ -  ปัจจุบัน)

  

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]