สภ.หนองสูง

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง

หัวข้อ ทั้งหมด
ประวัติความเป็นมาเมืองหนองสูง
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองสูง
นายอำเภอหนองสูง นับแต่ตั้งอำเภอหนองสูง ถึงปัจจุบัน
วิถีชีวิตของชาวเมืองหนองสูง
อาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร
ประชากร
สภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
สังคมและวัฒนธรร
ชาวผู้ไทย หรือ ภูไท
ของดีท้องถิ่นและวัฒนธรรม
แสดงทั้งหมด

 

ประชากร ในเขตอำเภอหนองสูง มีประชากรทั้งสิ้น  20,782   คน คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2551)  เขตการปกครอง อำเภอหนองสูง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน 5,687หลังคาเรือน เทศบาลตำบล 3 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เทศบาลตำบลภูวง และเทศบาลตำบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง  ได้แก่ อบต.โนนยาง อบต.หนองสูงใต้ 

languages:

Thai English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เวลาปัจจุบัน

วิดิทัศน์การฝึกอบรม TCAS

วิดิทัศน์รณรงค์อุบัติเหตุจราจร

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

แบบสอบถาม..

ท่านอยากให้ ตำรวจบริการแห้ไขปัญหาเรื่องใดมากที่สุด?..
 

สถานีตำรวจภูธรหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โทร.0-4263-5183 :: Nongsung Police Staion Tel.0-4263-5183
www.nongsung.mukdahan.police.go.th :: E-mail :: [email protected]